Edycja 2023

Konferencja – edycja 2023

Miejsce konferencji 2023

  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz, ul. Fordońska 74; Bydgoszcz
  • Oline – za pośrednictwem Click Meeting

Terminy 2023

Konferencja odbędzie się

01.12.2023r. w godzinach 14:00-19:00 (forma online lub stacjonarnie – do wyboru podczas rejestracji); Warsztaty odbędą się od godziny 11:00 (dla osób zapisanych na warsztaty);

02.12.2023r. w godzinach 9:00-13:00 (forma online);

Program 2023

11:00-13:30 – warsztaty

13:30-14:00 – Rejestracja uczestników, lista obecności; – Organizatorzy
14:00-14:10 – Przywitanie gości i uczestników; – Organizatorzy
14:10-14:30 – O sytuacji awaryjnej na dyspozytorni medycznej słów kilka
mgr Michał Borowczyk Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie;
14:30-14:40 – ECMO, e-cpr – metody krążenia pozaustrojowego w teorii i praktyce. Rola ratownika medycznego, kwalifikacja pacjenta do ECMO na poziomie ZRM; – mgr Marcin Skrok
14:40-15:10 – Mechaniczna kompresja klatki piersiowej – wybrane metody (dla uczestników stacjonarnych ćwiczenia); – dr n. o zdr. Stanisław Szczerbiński;
15:10-15:40 – przerwa kawowa;
15:40-16:40 – Wysoka jakość RKO a obciążenie fizyczne ratowników. Zajęcia warsztatowe z pomiarem parametrów wydolnościowych osób wykonujących uciski klatki piersiowej. – dr n. o zdr. Tomasz Kubiak, dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dudziński;
16:40-17:00 – Dyskusja i przerwa;
17:00-17:15 – Burnout i mit niezniszczalnego ratownika; – Prof. WSR dr n. med. i n. o zdr. Dominik Chmiel, mgr Katarzyna Kosecka-Botwicz;
17:15-18:05 – Nietypowe przypadki OZW – jak uniknąć błędu w ZRM? – mgr Kamil Kajak;
18:05-18:20 – Współpraca między PSP a Zespołami Ratownictwa Medycznego; – mgr Mariusz Juszczyk
18:20-18:40 – Wybrane zagadnienia wytycznych komitetu TC3 przydatne w pracy ratownika ZRM; – ppor. mgr inż. Jakub Piotrowski;
18:40-18:55 – Postępowanie z dużą liczbą osób poszkodowanych – mgr Karol Wojtczak
 

18:55-19:15 – Wkłucia doszpikowe; Kardiowersja i defibrylacja; – mgr Damian Garlicki

02.12.2023r. Drugi dzień konferencji (wyłącznie online)

9:00-9:15 – Podsumowanie pierwszego dnia konferencji; – mgr Marcin Skrok

9:15-9:30 – Transport pacjenta ECMO – doświadczenia poznańskie; mgr Piotr Ładziński;

9:30-9:45 – ECMO, e-cpr – metody krążenia pozaustrojowego, ECMO-CPR – omówienie wyników badań naukowych i metaanaliza; – mgr Marcin Skrok

9:45-10:00 – Pacjent w systemie wspomagania lewokomorowego LVAD – wyzwanie dla sytemu ratownictwa medycznego; – mgr Małgorzata Ładzińska;

10:00-10:15 – Analiza przyczyn konfliktu pomiędzy personelem pielęgniarskim a ratownikami medycznymi w SOR; mgr Joanna Sikora WSM Legnica; dr n. o zdr. Stanisław Szczerbiński WSM Legnica, Uniwersytet Opolski

10:15-10:35 – Efektywność programu edukacji zdrowotnej nt. zasad pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanego w środowisku licealistów z Podkarpacia; – Wiktoria Guzik, Zuzanna Jasińska,  Aleksandra Kołodziej Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

10:35-11:00 – Pacjent pediatryczny w pracy ZRM – wybrane problemy; – dr hab. Piotr Jurkowski specjalista pediatrii;

11:00-11:30 – Ratownictwo głuszy; Prof. WSR dr n. med i n. o zdr. Dominik Chmiel, lek. Dorota Łukasik;

11:30-12:30 – Dyskusja

12:30-13:00 – Podsumowanie konferencji

Rejestracja 2023

Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się w zakładce rejestracja.

Komitet naukowy 2023

Prof. dr hab. med. dr hc Jerzy Robert Ładny

prof. AŚ dr hab. n med. i n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

dr hab. n. med. Piotr Jurkowski

dr n.med. Przemysław Paciorek

Prof. WSR dr n. med. i n. o zdr. Dominik Chmiel

dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dudziński

dr n. o zdr. Tomasz Kubiak

dr n. o zdr. Stanisław Szczerbiński

lek. med. Jarosław Kostyła

Piotr Olszewski – Prezes Polskiego Stwowarzyszenia Perfuzjonistów

mgr Alicja Nowicka

mgr Marcin Skrok

Komitet organizacyjny 2023

dr hab. n. med. Piotr Jurkowski

Prof. WSR dr n. med. i n. o zdr. Dominik Chmiel

dr n. o zdr. Stanisław Szczerbiński

mgr Alicja Nowicka

mgr Marcin Skrok

Patronat honorowy 2023

Patronat 2023

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej Prof. dr hab. med. dr hc Jerzy Robert Ładny

Konsultant wojewódzki w zakresie medycyny ratunkowej dr n.med. Przemysław Paciorek (województwo kujawsko-pomorskie)

Konsultant wojewódzki w zakresie medycyny ratunkowej lek med. Jarosław Kostyła (województwo opolskie)

Konsultant wojewódzki w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego dr n. o zdr. Stanisław Szczerbiński (województwo opolskie)

Katedra Ratownictwa Medycznego UWM

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM

Powiślańska Szkoła Wyższa

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Krajowe Stowarzyszenie Ratowników Medycznych

Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów

Piotr Olszewski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów


Partner technologiczny 2023

Partnerzy biznesowi 2023

Patronat medialny 2023

Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych

Każdy ratownik medyczny otrzymuje za udział w pierwszym dniu konferencji 5 punktów edukacyjnych (limit 60 punktów w okresie rozliczeniowym);

Każdy ratownik medyczny otrzymuje za udział w drugim dniu konferencji 5 punktów edukacyjnych (limit 60 punktów w okresie rozliczeniowym);

Łącznie za udział w pierwszym (stacjonarnie lub online) i drugim (online) dniu konferencji ratownik medyczny uzyskuje 10 punktów edukacyjnych;

Każdy ratownik medyczny przedstawiający referat otrzymuje 6 punktów edukacyjnych (limit 30 punktów w okresie rozliczeniowym);

Nagrody